Ett av de säkraste vårtecknen vi har är när stenbiten börjar leka utmed våra kuster. Namnet stenbit låter knappast lockande om man tänker på det ur ett gastronomiskt perspektiv. Inte heller fiskens andra namn, sjurygg och kvabbso (honorna) låter speciellt tilltalande att ställa fram på bordet. Under tidig vår leker stenbiten och kan då fångas för att hamna på våra matbord. Mina kraftiga biceps har jag delvis byggt upp genom att vispa rommen från många kvabbsor.