Jordgubbsodlaren som förlänger säsongen

Jordgubbar är något som vi starkt förknippar med svensk sommar, men svenska jordgubbar finns att tillgå under betydligt längre tid än några veckor runt midsommar. Genom att odla jordgubbarna i växthus förlängs säsongen, dels går det att skörda tidigt och dels går det att skörda även under hösten.

Björn Pettersson, som finns utanför Helsingborg, är en av dem som odlar sina jordgubbar i växthus. Han påbörjar skördearbetet runt den 15 april varje år. Den första skörden skickas upp till kungahuset, och i år skickade Björn 64 askar till kungens födelsedag.

I mitten av sommaren blir det ett uppehåll i plockandet då nya plantor ska in i växthuset. De nya plantorna ger sedan skörd från augusti och en bit in på hösten, därefter vilar de för vinter. Växthusen blir som en egen värld där temperaturerna kan styras, dock är ljuset viktigt. I år hade vi en mörk februari, vilket gjorde att första skörden gjordes 10 dagar senare än normalt.

Inne i växthusen har Björn Pettersson också bisamhällen som sköter pollineringen av jordgubbsplantorna. Totalt skördar han jordgubbar av sorten Elsanta som räcker till drygt 600 000 askar om 250 gram, en mängd som bidrar till att förlänga den svenska sommaren.